เกี่ยวกับบทเรียน

แบบทดสอบ

ใบงาน

วิชาเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม กิจกรรมดี  มีวินัย

หน้าหลัก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ความเป็นมาของโปรแกรม

เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม
และแถบเครื่องมือ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

การออกแบบวัตถุทรงตัน

การตัดมุมที่มีลักษณะโค้งมน

การตัดมุมที่มีลักษณะเหลี่ยม

การเจาะวัตถุทรงตัน

การร่างชิ้นงานใหม่

การออกแบบวัตถุทรงแบบผสม(อิฐบล็อก)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

การออกแบบภาชนะรูปแจกัน

การออกแบบภาชนะรูปแก้ว

การออกแบบแกลลอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

การออกแบบรูปทรงเกลียว

การออกแบข้องอและเจาะรู

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

การออกแบบวัตถุ
แบบสำเนาชิ้นงาน(เฟือง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

การประกบชิ้นงาน

การออกแบบชิ้นงานบานพับ

การออกแบบกล่องและฝา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

การออกแบบภาพฉาย

 

ตัวอย่างชิ้นงานจาก
ProDESKTOP

ดาวโหลดตัวอย่างชิ้นงาน

ดาวโหลดตัวอย่างชิ้นงาน

ดาวโหลดตัวอย่างชิ้นงาน

ดาวโหลดตัวอย่างชิ้นงาน

ดาวโหลดตัวอย่างชิ้นงาน

ดาวโหลดตัวอย่างชิ้นงาน

ดาวโหลดตัวอย่างชิ้นงาน

ดาวโหลดตัวอย่างชิ้นงาน

นายโชคดี  ใจแน่ jainae@hotmail.com ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ความละเอียดของจอภาพ 1024 by 768 Pixels