ติดต่อ

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

ที่อยู่

41 ม.5 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล
จ.นครศรีธรรมราช80120

ติดต่อ

โทรศัพท์ | 0-7536-7523
โทรสาร | 0-7536-7523 ต่อ 130

k

วันทำการ

จันทร์ – ศุกร์ | 07.00 – 16.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ | หยุดทำการ