ใบงานที่ 14

วิชาเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม กิจกรรมดี  มีวินัย
หน้าหลัก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ความเป็นมาของโปรแกรม
เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม
และแถบเครื่องมือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
การออกแบบวัตถุทรงตัน
การตัดมุมที่มีลักษณะโค้งมน
การตัดมุมที่มีลักษณะเหลี่ยม
การเจาะวัตถุทรงตัน
การร่างชิ้นงานใหม่
การออกแบบวัตถุแบบผสม 
(อิฐบล็อก)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
การออกแบบภาชนะรูปแจกัน
การออกแบบภาชนะรูปแก้ว
การออกแบบแกลลอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
การออกแบบรูปทรงเกลียว
การออกแบข้องอและเจาะรู
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
การออกแบบวัตถุ
แบบสำเนาชิ้นงาน(เฟือง)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
การประกบชิ้นงาน
การออกแบบชิ้นงานบานพับ
การออกแบบกล่องและฝา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
การออกแบบภาพฉาย
การประกบชิ้นงาน

            การประกบชิ้นงาน เป็นขั้นตอนการนำชิ้นงานมาต่อกัน โดยการเพิ่มชิ้นงาน ใช้คำสั่Align เพื่อจัดตำแหน่งให้ชิ้นงานเสมอกัน และคำสั่ง Mate เพื่อประกบให้ชิ้นงานติดกัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.       สามารถใช้คำสั่งเพิ่มชิ้นงานได้  (Add  Component)

2.       สามารถใช้คำสั่งให้ชิ้นงานเสมอกันได้  (Align)

3.       สามารถใช้คำสั่งประกบชิ้นงานได้  (Mate)

 

   ขั้นตอนการออกแบบ

           ในที่นี้จะทำเป็นเก้าอี้สำหรับนั่งซักผ้า  ออกแบบชิ้นงานที่ต้องการนำมาประกอบ 2 ชิ้น  ในที่นี้จะทำเป็นเก้าอี้สำหรับนั่งซักผ้า โดยเป็นแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นชิ้นส่วนของพื้นจำนวน 1 ชิ้น และเป็นส่วนขาจำนวน 1 ชิ้น 

       1. ออกแบบ ชิ้นงานที่ 1 เป็นส่วนของพื้น   save ในที่นี้ใช้ชื่อ ch01    แล้วปิดหน้าต่างงาน  
   

       2.  ออกแบบ ชิ้นงานที่ 2  เป็นส่วนขาเก้าอี้  save ในที่นี้ใช้ชื่อ ch02    แล้วปิดหน้าต่างงาน  
 

       3.   คลิกเมาส์ที่       (New Design )  เพื่อออกแบบหน้าต่างงานใหม่  
       4.   เลือกเมนู  Assembly  เลือกคำสั่ง  Add Component   คลิกเลือกชิ้นงานชื่อ  ch01    เลือกคำสั่ง  Open
   
    5.   ใช้เมาส์ คลิกที่ชิ้นงานแล้วลากเคลื่อนย้าย ชิ้นงาน  ลงมาด้านล่างของจอภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้งานชิ้นที่ 2
             ซ้อนทับในภายหลัง
   
    6.   เลือกเมนู  Assembly  เลือกคำสั่ง  Fix Components  เพื่อยึดไม่ให้ชิ้นงานที่ 1 เคลื่อนที่
       7.   เลือกเมนู  Assembly  เลือกคำสั่ง  Add Component   คลิกเลือกชิ้นงานชื่อ  ch02   เลือกคำสั่ง Open
             ชิ้นงาน ch02  ที่ Add เข้ามา อาจจะทับกับชิ้นงาน ch01  ให้ใช้เมาส์ดึงชิ้นงาน 002 แยกออกมาห่างพอสมพร
             ดังภาพ


     

      8.   เลือกคำสั่ง  Select Faces  คลิกเลือกด้านของชิ้นงานที่ 1 และ กด Shift ค้าง พร้อมกับคลิกเลือกด้าน บนชิ้นงาน
            ที่ 2  ที่ต้องการจัดตำแหน่งให้ตรงกัน (ด้านข้าง)ให้สังเกตจากภาพ ด้านข้างที่เลือกจะเป็นสีแดงทั้ง  2 ชิ้น

      9.   เลือกเมนู   Assembly  เลือกคำสั่ง Align   เพื่อจัดตำแหน่งให้  Face  ที่เลือกไว้ทั้งสองชิ้นงานเสมอกัน

      10.   เลือกคำสั่ง Select Face  คลิกเลือกด้านของชิ้นงานที่ 1 และ กด Shift ค้างพร้อมกับเลือกด้านของชิ้นงานที่ 2
              ที่ต้องการจัดตำแหน่งให้ตรงกัน (ด้านหน้า)ให้สังเกตจากภาพ ด้านหน้าที่เลือกจะเป็นสีแดงทั้ง 2 ชิ้น


  

      11.   เลือกเมนู  Assembly  เลือกคำสั่ง Align เพื่อจัดตำแหน่งให้  Face ที่เลือกไว้ทั้งสองชิ้นงานเสมอกัน  (ตรงกัน)
 


 

      12.   เลือกคำสั่ง Select Face   เลือกด้านล่างของชิ้นงานบน และกด Shift พร้อมกับเลือกด้านบนของชิ้นงานล่าง
 

        

      13.   เลือกเมนู Assembly  เลือกคำสั่ง  Mate  (ประกบ)  จะสังเกตเห็นว่าชิ้นงานทั้ง  2 ชิ้นถูกประกบให้ติดกัน      14. เลือกเมนู  Assembly  เลือกคำสั่ง  Add Component   คลิกเลือกชิ้นงานชื่อ  ch02   เลือกคำสั่ง Open
             เพื่อประกอบขาอีกข้างหนึ่งตามขั้นตอนที่ 7-13  จะได้ภาพเก้าอี้ตามที่ต้องการ

      15. การ Save  ชิ้นงาน ให้ Save ในชื่อไฟล์อื่น และต้อง Save  ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกับ ch01 และ ch02
            ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเปิดไฟล์ชิ้นงานที่ประกบกันมาใช้ได้

 

ตัวอย่างชิ้นงานแบบประกบ

 

กลับหน้าหลัก