ใบงานที 8

วิชาเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม กิจกรรมดี  มีวินัย
หน้าหลัก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ความเป็นมาของโปรแกรม
เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม
และแถบเครื่องมือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
การออกแบบวัตถุทรงตัน
การตัดมุมที่มีลักษณะโค้งมน
การตัดมุมที่มีลักษณะเหลี่ยม
การเจาะวัตถุทรงตัน
การร่างชิ้นงานใหม่
การออกแบบวัตถุแบบผสม 
(อิฐบล็อก)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
การออกแบบภาชนะรูปแจกัน
การออกแบบภาชนะรูปแก้ว
การออกแบบแกลลอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
การออกแบบรูปทรงเกลียว
การออกแบข้องอและเจาะรู
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
การออกแบบวัตถุ
แบบสำเนาชิ้นงาน(เฟือง)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
การประกบชิ้นงาน
การออกแบบชิ้นงานบานพับ
การออกแบบกล่องและฝา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
การออกแบบภาพฉาย
การออกแบบภาชนะรูปแจกัน
          การออกแบบภาชนะทรงแจกัน  เป็นต้นแบบของการออกแบบชิ้นงานที่มีลักษณะการใช้แกนหมุนโดยการใช้เครื่องมือ Revole Profile  

   จุดประสงค์การเรียนรู้

           1.     ออกแบบภาชนะทรงแจกัน  ได้อย่างชำนาญ

   ขั้นตอนการออกแบบ

      1.  คลิกเมาส์ที่     (New Design )  เพื่อออกแบบชิ้นงานใหม่  
      2
.  ใช้มุมมองแบบ    View Onto Workplane  เพื่อความสะดวกในการวาดโครงร่าง
      3.  ใช้เครื่องมือเส้นตรงและเส้นโค้ง หรือเส้นดัด ประกอบกัน ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกจะเกิดสีเติมบนพื้นที่ (fill)
      4คลิกเลือกด้านที่ต้องการเป็นแกนหมุน  ในที่นี้คลิกเส้นด้านซ้าย จะสังเกตเห็นเป็นเส้นสีแดงเมื่อถูกเลือก
.


      7.  จากเมนู Feature  เลือกคำสั่ง Revolve Profile   หรือ คลิกเครื่องมือ   บนแถบเครื่องมือ Feature

      8.   คลิกปุ่ม OK  หรือกดแป้น Enter      จะได้รูปทรงดังภาพ              

       9.   เลือกหน้าตัดด้านบน และใช้คำสั่ง Shell Solids  เพื่อเจาะวัตถุ จะได้รูปทรงแจกันดังภาพ              

 ตัวอย่างรูปการหมุนรอบแกนอื่น ๆ

เส้นตรงผสมเส้นโค้ง (ทรงโต๊ะหินอ่อน)

 

เส้นตรงผสมเส้นโค้ง (ทรงม้านั่งหินอ่อน)

เส้นตรงผสมเส้นโค้ง

 

 

กลับหน้าหลัก