ใบงานที่ 4

วิชาเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม กิจกรรมดี  มีวินัย
หน้าหลัก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ความเป็นมาของโปรแกรม
เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม
และแถบเครื่องมือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
การออกแบบวัตถุทรงตัน
การตัดมุมที่มีลักษณะโค้งมน
การตัดมุมที่มีลักษณะเหลี่ยม
การเจาะวัตถุทรงตัน
การร่างชิ้นงานใหม่
การออกแบบวัตถุแบบผสม 
(อิฐบล็อก)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
การออกแบบภาชนะรูปแจกัน
การออกแบบภาชนะรูปแก้ว
การออกแบบแกลลอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
การออกแบบรูปทรงเกลียว
การออกแบข้องอและเจาะรู
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
การออกแบบวัตถุ
แบบสำเนาชิ้นงาน(เฟือง)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
การประกบชิ้นงาน
การออกแบบชิ้นงานบานพับ
การออกแบบกล่องและฝา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
การออกแบบภาพฉาย
การตัดมุมวัตถุแบบโค้งมน

             การตัดมุมวัตถุที่ออกแบบขึ้น  ใช้หลักการของการเลือกเส้นขอบมุม หรือด้านที่ต้องการแล้วใช้คำสั่งในการตัดเหลี่ยมมุม จะช่วยทำให้ชิ้นงานมีความสวยงามมากขึ้น

       จุดประสงค์การเรียนรู้

            1.       ตัดมุมวัตถุแบบโค้งมนได้

2.       ตัดมุมวัตถุแบบเหลี่ยมได้

       จุดประสงค์การเรียนรู้

               1.     ตัดมุมวัตถุแบบโค้งมนได้

การตัดมุมแบบโค้งมน

               การตัดมุมมน เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการปรับเปลี่ยนรูปทรง ที่อาศัยหลักการของการเลือกด้าน (Edges) หรือพื้นผิวด้าน (Faces)ของวัตถุทรงตันที่มีขอบเหลี่ยม แล้วนำมาใช้คำสั่ง Round Edges โดยตั้งค่า  Radius  ความโค้งมน ตามต้องการ 

   ขั้นตอนการออกแบบ

     1.  ออกแบรูปทรงตัน
     2.  คลิกเครื่องมือ    Select Edges  บนแถบเครื่องมือ Design
     3.  คลิกเลือกเส้นขอบที่ต้องการตัดมุมมน  สังเกตได้จากด้านที่เลือกจะเป็นเส้นสีแดง 
     4.  คลิกเมนู  Feature  เลือกเครื่องมือ Round Edges    บนแถบเครื่องมือ Feature
          หลังจากนั้นกำหนดรัศมีเป็นค่าความโค้งมนในช่อง Radius (mm) ในที่นี้กำหนดเป็น 25
        

       5.  คลิกปุ่ม OK  หรือ กดแป้น Enter จะได้รูปทรงดังภาพ

 


   กรณีต้องการตัดมุมมนมากกว่า 1 ด้าน

      1.  คลิกเครื่องมือ    (Select Edges) บนแถบเครื่องมือ Design
      2.  คลิกเลือกเส้นขอบที่ต้องการ และกดปุ่ม Shift ค้าง คลิกเลือกด้านต่อไปจนครบ สังเกตว่าเส้นขอบจะเป็นสีแดง
      3.  คลิกเมนู  Feature เลือกเครื่องมือ Round Edges    บนแถบเครื่องมือ Feature หลังจากนั้นกำหนดรัศมีเป็น
           ค่าความโค้งมน หรือ ดึงปุ่มสีเหลือง จะมองเห็นเค้าโครงการตัดมุมมน  เช่นภาพด้านล่าง ค่า Radius = 15

 

      4.  คลิกปุ่ม OK  หรือ กดแป้น Enter ที่ Keyboard จะได้รูปทรงดังภาพ

  กรณีต้องการตัดมุมมนทั้งด้าน  

      1.  คลิกเครื่องมือ  (Select Faces) บนแถบเครื่องมือ Design เลือกด้านที่ต้องการลบมุม


          2.  คลิกเมนู  Feature  เลือกเครื่องมือ Round Edges  บนแถบเครื่องมือ Feature  หลังจากนั้นกำหนดรัศมีเป็นค่าความโค้งมน หรือ ดึงปุ่มสีเหลือง จะมองเห็นเค้าโครงการตัดมุมมน  เช่นภาพด้านล่าง ค่า Radius = 10

ตัวอย่าง การตัดมุมมนรูปทรงอื่น ๆ

การตัดมุมมนทรงกระบอกแบบระบุองศาความเอียง

 การตัดมุมมนสี่เหลี่ยม

 

กลับหน้าหลัก