.ใบงานที่ 6

วิชาเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม กิจกรรมดี  มีวินัย
หน้าหลัก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ความเป็นมาของโปรแกรม
เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม
และแถบเครื่องมือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
การออกแบบวัตถุทรงตัน
การตัดมุมที่มีลักษณะโค้งมน
การตัดมุมที่มีลักษณะเหลี่ยม
การเจาะวัตถุทรงตัน
การร่างชิ้นงานใหม่
การออกแบบวัตถุแบบผสม 
(อิฐบล็อก)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
การออกแบบภาชนะรูปแจกัน
การออกแบบภาชนะรูปแก้ว
การออกแบบแกลลอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
การออกแบบรูปทรงเกลียว
การออกแบข้องอและเจาะรู
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
การออกแบบวัตถุ
แบบสำเนาชิ้นงาน(เฟือง)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
การประกบชิ้นงาน
การออกแบบชิ้นงานบานพับ
การออกแบบกล่องและฝา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
การออกแบบภาพฉาย
การร่างชิ้นงานใหม่ (Sketch)

           การร่างชิ้นงานใหม่ (Sketch) เป็นการออกแบบชิ้นงานใหม่บนชิ้นงานหลัก โดยอาศัยหลักการเลือกพื้นผิวของรูปทรงต้นแบบในตำแหน่งที่ต้องการ แล้วออกแบบ Sketch ใหม่เพิ่มขึ้น หลังจากนั้น วาดรูปทรงที่ต้องการออกแบบบน Sketch ใหม่ ใช้คำสั่ง Extrude Profile ตั้งค่าความหนาของวัตถุ เพื่อให้เกิดชิ้นงานใหม่บนชิ้นงานหลัก

     จุดประสงค์การเรียนรู้

          1.    สามารถร่างชิ้นงานใหม่บนชิ้นงานหลักได้

     ขั้นตอนการร่างชิ้นงานใหม่

  1. คลิกเมาส์ที่     (New Design)  เพื่อออกแบบชิ้นงานใหม่ เช่น ภาพหัวเตียงนอน

   


   2.
  คลิกเครื่องมือ   (Extrude Profile) บนแถบเครื่องมือ Feature จะเกิดปุ่มสีเหลืองขึ้นกลางรูป 
       ใช้เมาส์
  ดึงปุ่มเหลืองให้ยืดขึ้น เพื่อกำหนดความหนาของวัตถุ  หรืออาจจะใช้วิธีเติมค่าใน Distance     
       ในที่นี้  =10  คลิก OK. จะได้รูปทรง ดังนี้

     

 

   3.  คลิกเครื่องมือ      (Select Faces) บนแถบเครื่องมือ Feature เลือกพื้นผิวด้านบนของรูปทรง  คลิกขวา 
        เลือกคำสั่ง New Sketch  ตั้งชื่อชิ้นงานใหม่ในช่อง Name  เช่น ลายหัวเตียง    คลิกปุ่ม OK


   
  4.  วาดรูปทรงกลม เส้นตรง เส้นโค้ง เป็นลายตามที่ต้องการ


   
  5. คลิกเครื่องมือ    (Extrude Profile) บนแถบเครื่องมือ Feature กำหนด   Distance =10   คลิกปุ่ม OK  จะได้รูปทรง ดังนี้

        
 

          6. ตกแต่งโดยการลบมุมให้สวยงามดังภาพ

           


   ตัวอย่างรูปทรงหลาย Sketch
        

 

โคมไฟ

เรือของเล่น

 

 

กลับหน้าหลัก